<tt id="sb3o6"><label id="sb3o6"><track id="sb3o6"></track></label></tt><li id="sb3o6"><acronym id="sb3o6"></acronym></li>
<rp id="sb3o6"><object id="sb3o6"></object></rp>
 • <rp id="sb3o6"></rp>

  <em id="sb3o6"><acronym id="sb3o6"><u id="sb3o6"></u></acronym></em>
 • <th id="sb3o6"></th>
 • <tbody id="sb3o6"></tbody><em id="sb3o6"><tr id="sb3o6"><input id="sb3o6"></input></tr></em>
  <button id="sb3o6"></button>
 • 字号:

  齐豫:梵音大悲咒

  2012年12月07日 15:13  新浪佛学

   《梵音大悲咒》

   专辑:佛心

   编曲:项仲为

   演唱:齐豫

   歌词:

   南无喝罗怛那哆罗夜耶

   南无阿唎耶

   婆卢羯帝烁钵罗耶

   菩提萨埵 婆耶

   摩诃萨埵婆耶

   摩诃迦卢尼迦耶唵

   萨皤罗罚曳 数怛那 写

   南无悉吉(栗)埵伊蒙阿唎耶

   婆卢吉帝室佛罗楞驮婆

   南无那罗 谨墀

   醯唎摩诃皤哆沙咩

   萨婆阿他豆输朋阿逝孕

   萨婆 萨哆那摩婆萨哆那摩婆伽

   摩罚特豆 怛侄他

   唵阿婆卢醯. 卢迦帝。迦罗帝。夷醯唎。

   摩诃菩提萨埵. 萨婆萨婆

   摩罗摩罗。摩醯摩醯唎驮孕。

   俱卢俱卢羯蒙. 度卢度卢罚闍耶。摩诃罚闍耶帝。

   陀罗陀罗。地唎尼。室佛罗耶。

   遮罗遮罗。麽麽罚摩罗。穆帝隶。

   伊醯伊醯. 室那室那。阿罗(僧)佛罗舍利。

   罚沙罚(僧). 佛罗舍耶。

   呼嚧呼嚧摩罗。呼嚧呼嚧醯利。

   娑罗娑罗。悉唎悉唎。苏嚧苏嚧。

   菩提夜菩提夜。菩驮夜菩驮夜。

   弥帝唎夜. 那 罗谨墀。

   地利瑟尼那。婆夜摩那。

   娑婆诃。悉陀夜。娑 婆诃。

   摩诃悉陀夜。娑婆诃。

   悉陀喻艺。室皤罗耶。娑 婆诃。

   那罗谨墀。娑婆诃。

   摩罗那罗。娑婆诃。

   悉罗 僧阿穆佉耶。

   娑婆诃。娑婆摩诃阿悉陀夜。

   娑婆诃。者吉罗 阿悉陀夜。

   娑婆诃。波陀摩羯悉陀夜。

   娑婆诃。那罗谨墀皤 伽罗耶。

   娑婆诃。摩婆利胜羯罗夜。

   娑婆诃. 南无喝罗怛那哆罗 夜耶。

   南无阿唎耶。婆罗吉帝。

   烁皤罗夜。娑婆诃。唵

   悉殿都。漫多罗。跋陀耶。娑婆诃。

  标签:
  分享到:

  佛教万年历

  17

  香港神童平特一肖-香港神童平特一肖图-香港神童平特一肖网